Följande prov och tävlingar finns inom SBK:IGP – Internationell prövningsordning (IPO) ingår fyra olika provformer som syftar till att pröva arbetsförmågan hos hund och förare inom spår, lydnad och skyddsarbete.

IGP-prov – den största provformen är som ett bruksprov, men består av tre avdelningar; spår (A), lydnad (B) och skyddsarbete (C). Alla avdelningarna räknas med i bedömningen. Reglerna för IPO-prov är desamma över hela världen.

BSL (brukshundprov spår lydnad) – är en provform som använder samma klassindelning och består av samma spår och lydnad som i IGP.

FH 1 och FH 2
är provformer som är rena spårprov i två olika klasser.

IGP-FH
är en provform med ett spårprov som alltid arrangareras två dagar i rad.

Bruks
Hunden provas i specialmoment.( t ex spår och uppletande av föremål) Samt i ett lydnadsprogram med flera olika moment.

Drag
Det är en tävlingsgren som Svenska Brukshundklubben delvis ansvarar för.
En eller flera hundar ska tillsammans med sin förare ta sig fram snabbast möjligt på barmark eller snö.


Lydnad 
Lydnadsklass är en av Svenska Brukshundklubbens tävlingsgrenar. I grenen ska hunden läras att utföra ett flertal olika moment både nära föraren och på avstånd.

Mondioring 
Mondioring är en relativt ung skyddsform. Mondioring består av lydnad, hopp och skydd. När man tävlar så gör man hela programmet i en följd utan pauser.


IGP Nordic Style 
(IPO NS) är en ny gren inom Svenska Brukshundklubben och är en internationell variant av nordiskt bruksarbete. IPO NS skiljer sig från svenskbrukset genom att huvudmomenten för rapport-, spår- och sökhundar sker över två dagar. För skyddshundarna är planskyddet nedkortat och lydnadsprogrammet är betydligt kortare.
Platsliggning sker i grupp utan skott, med dolda förare och under tre minuter.


IGP-R 
är internationella regler för tävlingar inom räddningshundsport. Du kan tävla i spår, ytsök och ruinsök. Proven är utformade med verkliga räddningshundsinsatser i grunden. Alla gör ett lydnadsprogram som också är anpassat till utbildningen för räddningshundar.

Rallylydnad
Genom glädje, kommunikation och samarbete ska hund och förare ta sig igenom en rallylydnadsbana. Rally i namnet betyder inte att det ska gå fort utan att hunden ”kör” en bana enligt ”kartläsarens”, förarens, anvisningar. Anvisningarna finns på skyltar med ca 3-5 meters avstånd som både visar vägen och vad som ska genomföras.

För att vara bruksmeriterad krävs:

Godkänd lägre klass vid SBKs bruksprov eller BSL 2 eller IGP 1 eller IGP-R med betyget B (tillfredställande) i klass A eller IGP-FH med betyget B (tillfredställande) eller godkänd som draghund DRH II.