Nyheter

Anlagstest för Patrullhund

Patrullhundskurser arrangeras av Svenska Brukshundklubben och syftar till att ekipaget efter fullgjord och godkänd utbildning ska bemanna en befattning som...