Årets första huggormsbett är här!
De sköna solstrålarna i stora delar av landet lockade fram huggormarna och redan

Det räcker med ett par varma dagar för att huggormarna ska komma fram och då gäller det att vara extra uppmärksam på var hunden eller katten nosar eller sätter ned sina tassar.

Den härliga vårvärmen lockar fram huggormarna

De flesta hundar och katter blir bitna i nosen, men värst drabbade är djuren som blir bitna i tassen.
Ett bett i tassen kan leda till dödlig utgång.

Många hundar som drabbas har snabbt behov av veterinärvård. De flesta repar sig, men varje år avlider ett mindre antal hundar av huggormsbett

Om bettet har tagit i nosen eller i läpparna svullnar ansiktet upp mycket kraftigt och når ett maximum efter ett till två dygn. Läpparna kan bli ett par centimeter tjocka och svullnaden kan sjunka ner på halsen.

Försök att bära hunden för att undvika att giftet sprids, håll den i stillhet och sök snarast veterinär. Förutom vila behövs ofta understödjande behandling som smärtstillande och vätska under ett par dagar. I vissa fall kan hunden behöva motgift.

Skador av ormbett

Graden av skada beror på mängden gift som injiceras. Vissa fall av ormbett leder enbart till smärtsam svullnad i bettområdet, men i andra fall uppstår skador på djurets inre organ.

Hunden eller katten kan få en lever- och njurskada och drabbas av blodbrist, ibland får djuret hjärtpåverkan. Allt detta går vanligtvis över med lämplig medicinering och vila. Katter klarar sig generellt bättre än hunden, men behöver ofta veterinärvård.

Läpparna kan bli ett par centimeter tjocka och svullnaden kan sjunka ner på halsen.

Symtom på ormbett

Först märks ormbettet inte så mycket på hunden eller katten, men efter ett tag blir djuret trött och vill helst ligga ned. Efter någon eller några timmar svullnar den bitna kroppsdelen. Om bettet har tagit i nosen eller i läpparna svullnar ansiktet upp mycket kraftigt och når ett maximum efter ett till två dygn. Läpparna kan bli ett par centimeter tjocka och svullnaden kan sjunka ner på halsen. Om bettet tar i en tass svullnar den upp och svullnaden kan sprida sig uppåt benen

Foto: Rigmor Qvarnström